3. Wonen Eerst

Iedereen een eigen woonplek met ondersteuning op maat


Het herstellen van je situatie, voorkomen van een terugval en zorgen dat je niet dakloos wordt begint bij een stabiele plek om te wonen. Dit betekent dat we minder gebruik willen maken van maatschappelijke opvang in de komende jaren. Het belangrijkste is dat iemand een stabiele plek heeft om te wonen en daarbij de juiste hulp krijgt. Dit helpt dakloosheid te verminderen. Gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties werken hierin zo veel mogelijk samen. Iemand hoeft niet eerst allerlei stappen te doorlopen om zo'n plek te 'verdienen', we zien een stabiele woonplek juist als het beginpunt van herstel. Het aantal (vooral grote) opvanglocaties zal hierdoor verminderen.

De doelstelling is dat iedereen een vaste plek heeft om te wonen of hulp krijgt om zo'n plek te vinden waar hij of zij zich thuis voelt, eventueel met ondersteuning op maat. 

Voordat we aan het "Wonen Eerst"-concept kunnen beginnen, moeten er meer huizen komen die betaalbaar zijn. In het Nationaal Actieplan Dakloosheid werken we samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en alle andere partijen die betrokken zijn bij bouw- en woonplannen. Het programma "Een (t)huis voor Iedereen" is een belangrijk onderdeel van de Nationale Woon- en Bouwagenda en hangt nauw samen met het Nationaal Actieplan Dakloosheid. Het doel van dit programma is dat er genoeg huizen zijn die betaalbaar zijn voor alle groepen die extra aandacht nodig hebben, waaronder dakloze mensen. Die huizen moeten eerlijk verdeeld worden over gemeentes en er moet de juiste zorg, hulp en begeleiding zijn.

Met "Een (t)huis voor Iedereen" neemt de overheid meer regie. Gemeenten moeten plannen maken voor huisvesting en zorg en dit regionaal afstemmen. Ook moeten ze zorgen dat dakloze mensen die uit de opvang komen, voorrang krijgen bij het toewijzen van huizen. Kijk ook op Een thuis voor iedereen.

We gaan bijhouden hoeveel dakloze mensen geholpen worden met huisvesting. Dit wordt bijgehouden in een overzicht dat het ministerie van Binnenlandse Zaken samen met andere organisaties, zoals IPO, VNG en Aedes ontwikkelt. In dit overzicht is te vinden hoeveel huizen er voor elke groep zijn toegewezen.

Om het "Wonen Eerst"-idee te ondersteunen, doen we het volgende:

 • We zorgen ervoor dat mensen in verschillende regio's beter begrijpen hoe de leidende principes van Wonen Eerst werken en wat dit betekent voor de regio’s. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van  Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen en Stichting Housing First Nederland 
 • We moedigen publieke en private partijen aan om samen te werken via het Platform Woonplek. Platform Woonplek brengt de partijen bij elkaar. Zo willen we er samen voor zorgen dat er sneller plekken vrijkomen om te wonen voor groepen die extra hulp nodig hebben. Platform Woonplek richt zich vooral op het realiseren van extra woonplekken met begeleiding, bijvoorbeeld voor mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Platform Woonplek stimuleert de samenwerking tussen publieke en private partijen.
 • Platform 31 en Stichting Eropaf werken aan een handleiding die uitlegt hoe contracten op eigen naam werken en wat daar juridisch bij komt kijken.
Beeld: ©VWS

Wie werken hier onder andere aan mee?

 • BZK 
 • Aedes 
 • woningcorporaties
 • VNG
 • gemeenten
 • Valente

Goede voorbeelden:

Klik hieronder op een van de actielijnen om meer te lezen:

 1. Versterken bestaanszekerheid
 2. Preventie
 3. Wonen Eerst
 4. Integraal werken in de uitvoering
 5. Geen beleid zonder ervaringskennis
 6. Inclusieve aanpak