Home

Iedereen verdient een veilige en betaalbare plek om te wonen. Maar helaas zijn er volgens schattingen meer dan 26.000 mensen in Nederland die geen huis hebben en dus dak- en/of thuisloos zijn. Om dit probleem samen aan te pakken, hebben we in december 2022 het 'Nationaal Actieplan Dakloosheid - Eerst een Thuis' gelanceerd. Ons doel is dat iedereen in Nederland in 2030 een dak boven zijn of haar hoofd heeft.

Dit vereist grote veranderingen. We verschuiven van het bieden van opvang aan dakloze mensen naar preventie, het voorkómen van dakloosheid en het bieden van huisvesting en ondersteuning op maat: Wonen Eerst! 

Om dit te bereiken, werken het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de coalitie dakloosheid en andere partners samen aan acties op zes gebieden.

Op deze website kun je informatie vinden over alle acties op deze zogenoemde actielijnen, recente ontwikkelingen, inspirerende voorbeelden, handige tools en richtlijnen.
 

Jonger zonder vaste woon- of verblijfplaats in Amsterdam buiten op een bankje met een koffer
Beeld: ©Het Beelddepot / Dingena Mol