Beeldvorming

Dak-en thuisloosheid in het juiste perspectief

In het onderzoek van Het Beelddepot is gemerkt dat woorden en beelden rondom dak-en thuisloosheid het soms toch al gekwetste zelfbeeld van mensen die kampen met een instabiele woonsituatie erg in de weg zit. Steeds weer zien ze in journalistieke verslaglegging over armoede of dakloosheid beelden van verwaarloosde mensen op een parkbankje of lezen ze over ‘probleemgevallen’. Veel dak-en thuisloze mensen slapen in Nederland niet op een bankje, maar kampen met een onstabiele woonsituatie. En veel dak-en thuisloze mensen hebben een divers palet aan problemen, maar dat maakt ze geen probleemgevallen.

Niet alleen grijpen onjuiste beelden en woorden sterk in op het zelfbeeld, ze kunnen ook progressief beleid in de weg zitten. Het gebruik van negatief geladen labels voor mensen in een kwetsbare situatie, zet het beleid vast. We moeten een wenkend perspectief bieden.

In het onderzoek naar destigmatisering werkt het Ministerie van VWS samen met de journalistieke onderzoekers en persfotografen van Het Beelddepot/ Lectoraat Journalistiek en Innovatie Fontys hogeschool en andere experts aan ontwerpend onderzoek rondom begrippen, beelden die het progressieve actieprogramma ondersteunen. 

Willen we dak-en thuisloze mensen in Nederland daadwerkelijk een beter perspectief bieden dan moeten we er betere woorden en beelden aan geven.