Beeldvorming

Dak-en thuisloosheid in het juiste perspectief

Woorden en beelden kunnen mensen die dakloos zijn of zijn geweest erg kwetsen. Mensen met een instabiele woonsituatie hebben in de regel al een lager zelfbeeld, dat wordt niet beter door de manier waarop er over hen wordt gesproken. Dit komt onder andere ook naar voren in onderzoek van Het Beelddepot

In journalistieke verslaglegging over armoede of dakloosheid zie je helaas nog steeds beelden van verwaarloosde mensen op een parkbankje of woorden als "probleemgevallen". Zo ziet het leven van de gemiddelde persoon met een instabiele woonsituatie er helemaal niet uit. Veel dak- en thuisloze mensen hebben een divers palet aan problemen, maar dat maakt ze geen "probleemgevallen".

Niet alleen zijn onjuiste beelden en woorden slecht voor het zelfbeeld, ze kunnen ook goed beleid in de weg zitten. Het gebruik van negatief geladen labels voor mensen in een kwetsbare situatie, zet het beleid vast. Daarom is het belangrijk dat mensen die over dak- en thuisloosheid communiceren zich ervan bewust zijn dat de stigma's moeten worden ontkracht.

Het ministerie van VWS doet onderzoek naar destigmatisering en de manier waarop begrippen en beelden het actieprogramma juist ondersteunen. VWS doet dit samen met de journalistieke onderzoekers en persfotografen van Het Beelddepot/ Lectoraat Journalistiek en Innovatie Fontys hogeschool en andere experts.

Willen we dak-en thuisloze mensen in Nederland daadwerkelijk een beter perspectief bieden dan moeten we er betere woorden en beelden aan geven. En juist daarom is de toolkit gemaakt. Om iedereen die over dakloosheid communiceert op weg te helpen.

Ga naar de Toolkit representatieve beeldvorming dakloosheid

Toolkit representatief beeld over dak- en thuisloosheid

Deze toolkit is bedoeld voor beleidsmakers, communicatieprofessionals of hulpverleners om op een meer representatieve, minder stigmatiserende manier over dakloosheid te communiceren.

Je vindt in deze toolkit suggesties voor het gebruik van constructieve, niet- kwetsende teksten, beelden en begrippen.

Al het materiaal is kosteloos en rechtenvrij te downloaden, kopiëren en gebruiken.