Samenwerkingspartners

Om dakloosheid aan te pakken werken het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de coalitie dakloosheid en andere partners samen.