1. Bestaanszekerheid

Versterken bestaanszekerheid: borging van het bestaansminimum


Genoeg geld hebben is een must om een huis te kunnen hebben. Daarom is financiële zekerheid erg belangrijk als het gaat om wonen. Het is eigenlijk een basisregel om te voorkomen dat mensen dakloos worden. Het doel is dus om ervoor te zorgen dat iedereen genoeg geld heeft om in z’n basisbehoeften te voorzien.

Wat wordt er gedaan in dit geval? Het hoofddoel van Actielijn 1 is dus om ervoor te zorgen dat iedereen genoeg geld heeft om rond te komen. In het Actieplan Dakloosheid werken we samen aan twee programma’s die als doel hebben om de financiële zekerheid van mensen te verbeteren. Dit wordt geleid door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW): ‘Aanpak van geldzorgen, armoede en schulden’ en ‘Participatiewet in Balans’. Deze programma’s dragen bij aan het verbeteren van de financiële situatie voor veel mensen in Nederland, vooral mensen met een lager inkomen.

Voorbeelden van acties die al worden uitgevoerd, zijn onder andere het voorkomen dat mensen problematische schulden krijgen en het geven van meer ruimte aan professionals in hun werk zodat zij beter kunnen aansluiten op de persoonlijke situatie van mensen met een hulpvraag.

Beeld: ©VWS

Wie werken hier onder andere aan mee?

  • SZW
  • VNG
  • gemeenten
  • Valente

Goede voorbeelden:

Onderzoeken en handreikingen:


Handreiking Maatwerk Participatiewet voor dak- en thuisloze jongeren: Maatwerk Participatiewet voor dak- en thuisloze jongeren | Divosa

Klik hieronder op een van de actielijnen om meer te lezen:

  1. Bestaanszekerheid
  2. Preventie
  3. Wonen Eerst
  4. Integraal werken in de uitvoering
  5. Geen beleid zonder ervaringskennis 
  6. Inclusieve aanpak