2. Preventie

Preventie: voorkomen van dakloosheid is altijd het beste
Het belangrijkste idee van het Nationaal Actieplan is om ervoor te zorgen dat niemand dakloos wordt. Preventie dus. Het is goed om niet alleen te zorgen dat mensen niet dakloos worden (preventie), maar ook om mensen die al dakloos zijn te helpen (herstelzorg). Zo zorgen we voor een goed systeem om vroeg te signaleren als er problemen zijn en om verschillende soorten hulp te kunnen geven. We willen voorkomen dat mensen dakloos worden én dat mensen die al geholpen zijn niet opnieuw dakloos worden.

Dit begint bij het geven van goede informatie en rechtsbescherming, ondersteuning voor mensen die hulp nodig hebben, en een sterke sociale basis. Het gaat er ook om dat mensen toegang hebben tot voorzieningen en diensten die ze nodig hebben en dat ze hulp krijgen. Naast het bieden van de juiste ondersteuning aan mensen die dreigend dakloos zijn is het belangrijk dat mensen die dakloos zijn geweest de passende ondersteuning krijgen zodat voorkomen wordt dat zij opnieuw dakloos worden (herstelzorg).

We willen graag zo vroeg mogelijk kunnen ingrijpen, zodat kan worden voorkomen dat problemen erger worden. Hiervoor investeren we in bemoeizorg en outreachende ondersteuning in de wijk.

Beeld: ©VWS

Wie werken hier onder andere aan mee?

 • VWS
 • VNG
 • BZK
 • J&V
 • gemeenten
 • Aedes
 • zorgaanbieders
 • Preventie Alliantie

Goede voorbeelden:

Preventie Alliantie preventiescans:

Klik hieronder op een van de actielijnen om meer te lezen:

 1. Versterken bestaanszekerheid
 2. Zie hierboven
 3. Wonen Eerst
 4. Integraal werken in de uitvoering
 5. Geen beleid zonder ervaringskennis
 6. Inclusieve aanpak