Samenwerking gemeente Purmerend en maatschappelijke partners

Door oplopende wachtlijsten voor woningzoekenden en mensen met een zorgvraag, heeft de gemeente Purmerend zelf het initiatief genomen om vastgoed aan te kopen, woningen te bouwen en de toewijzing van (tijdelijke)bewoners te organiseren. Hiermee is Purmerend de eerste gemeente in Nederland die op deze manier investeert om dakloosheid te voorkomen.

VINCENT PIROVANO: Toen we een paar jaar geleden elkaar leerden kennen namelijk het maatschappelijk domein zei: We hebben een probleem.
We hebben woningen nodig voor mensen die allerlei soorten zorg van ons vragen.
En toen zeiden wij van: Daar hebben we niks mee te maken. Wij bouwen geen woningen.
En toen hebben we daar eerst ruzie om gemaakt en uiteindelijk zijn we van elkaar gaan begrijpen hoe we erin zaten.
En nu zijn we een paar jaar verder en nu werken we in allemaal verschillende vastgoedprojecten heel erg goed samen.
VOICE-OVER: De gemeente Purmerend wil dat iedere inwoner een dak boven z'n hoofd heeft.
Met inzet van de wethouder vernieuwde de gemeente de opvang en werd begonnen met het bouwen van 200 woningen.
PAUL LASSCHE: Het Algemeen Opvangcentrum Purmerend is 'n opvang voor dak- en thuislozen, ooit gestart als tijdelijke huisvesting voor vrouwen die door 'n scheiding dakloos dreigden te raken en uitgegroeid tot een volwaardig opvangcentrum.
Ongeveer 100 opvangplekken door de stad.
Binnen het project wordt samengewerkt met drie partijen.
Het Algemeen Opvangcentrum, Parnassia en Leviaan.
Daarmee is ook het wonen en zorg van elkaar losgekoppeld.
Het voordeel van het loskoppelen van wonen en zorg is dat je per situatie kunt bekijken wat iemand nodig heeft.
PIROVANO: De Zeevangstraat is de opwarmer geworden.
Dat was een pand dat leeg kwam te staan, dat was van de ggz geweest en de gemeente heeft dat gekocht om mensen daar een kans te bieden om hun wooncarrière weer op te starten onder begeleiding.
Dit project hier is het eerste van vier projecten met tijdelijke woningen.
Daar wonen mensen volledig zelfstandig dus dat is in die zin anders dan de Zeevangstraat maar de toewijzing van zowel de Zeevangstraat-plaatsen als de tijdelijke woningen wordt wel door dezelfde persoon binnen de gemeente gedaan.
ANNIKA BRAS: Het voordeel van het feit dat de Wmo zelf de toewijzing doet is dat wij de organisaties kennen die om ons heen bewegen de opvanglocaties, maar ook de begeleiders en ook intern en uiteraard de afdelingen.
We kennen de mensen, ook vaak de mensen die eventueel geplaatst gaan worden.
Dus we kunnen goed een selectie maken wie waar komt.
De gemeente Purmerend is eigenaar van deze woningen.
Dat is een bijzondere situatie omdat gemeentes jarenlang natuurlijk geen woningen meer in bezit wilden hebben en ook meestal zijn gaan afstoten.
Maar wij hebben dat bewust wel gedaan omdat we zelf de touwtjes in handen willen hebben.
Dit project kost ons ongeveer 14 miljoen.
Dat is dus 70.000 euro per woning gemiddeld.
Dat is een hoop geld. Als je dat echter over twintig jaar bekijkt dan is het zeker met de huidige lage rentestand niet onrendabel want dan verdien je uiteindelijk die investering weer terug.
LASSCHE: Ik ben er het meest trots op dat de afgelopen drie jaar 25 mensen vanuit hier succesvol doorgestroomd zijn naar een andere plek.
Dat betekent dat we al met al zo'n 40 mensen een plek hebben kunnen bieden.
BRAS: Ik ben het meest trots op dit project, echt vooral om de samenwerking hoe snel het neergezet is.
Maar ik denk ook vooral buiten de samenwerking met het Algemeen Opvangcentrum Purmerend en Clup.
Maar ook intern, het sociaal domein heeft samengewerkt met projecten, met vastgoed.
Dat is een samenwerking die niet heel vaak voorkomt, wat heel erg leerzaam is.
Zo leer je wat makkelijker te schakelen met elkaar en de verbinding te leggen.
VOICE-OVER: Spreek de initiatiefnemers op onze LinkedIn-pagina of ga naar iedereenondereendak.nl.

(Het logo van 'Iedereen onder een dak' met daaronder: Spreek initiatiefnemers op linkedin.com/company/iedereenondereendak of ga naar iedereenondereendak.nl.)

Wonen en hulpverlening losgekoppeld

Paul Lassche - coördinator opvang Zeevangstraat vertelt: ‘Het pand aan de Zeevangstraat is door de gemeente aangekocht wegens het grote tekort aan woningen voor inwoners van Purmerend die niet meer thuis (kunnen) wonen, of net een steuntje in de rug nodig hebben. Inmiddels zijn ook de inloop en de opvang op deze locatie gevestigd. Verschillende partijen, waaronder Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP), bieden gezamenlijk op deze locatie tijdelijke opvang en begeleiding.  We hebben ervoor gekozen wonen en hulpverlening los te koppelen. Hierdoor is het mogelijk om meer mensen sneller te helpen. Niet iedereen die in aanmerking komt voor een kamer op de Zeevangstraat heeft ook een (complexe) zorgvraag. Door het loskoppelen hoeven nieuwe bewoners niet te wachten tot ook de zorg plek heeft. Voor de mensen die wel begeleiding nodig hebben, wordt samengewerkt met GGZ-instelling Parnassia en Leviaan. Deze samenwerking kenmerkt zich door zorg op maat. Vanuit het individu wordt gekeken welke begeleiding het beste past en wie de meest geschikte organisatie of persoon is om de regie te nemen.’ 

Tijdelijke woningen

Naast de woonplekken op de Zeevangstraat worden er ook 200 tijdelijke woningen toegevoegd aan het aanbod voor spoedzoekers. Deze woningen worden verspreid op vier locaties in de stad. De eerste locatie is reeds opgeleverd. 70% van deze woningen worden toegewezen aan mensen die met spoed een woning nodig hebben. Deze mensen zijn bekend bij de gemeente of maatschappelijke partners vanwege de woonproblematiek. 

Toewijzing via WMO-loket

De toewijzing van woonruimte op de Zeevangstraat en de tijdelijke woningen vindt plaats via het WMO-loket van de gemeente. Voordeel is dat zowel de locaties, de begeleiders en de mensen die eventueel geplaatst gaan worden goed bekend zijn bij het loket. De medewerkers van het WMO-loket kunnen goed een selectie maken welke cliënt waar terecht komt. Hiermee biedt het loket zowel de bestaande als nieuwe bewoners de meest passende omgeving en de grootste kans op succes.

Investeren in de toekomst

De gemeente Purmerend investeert 14 miljoen euro in het project tijdelijke woningen. Naast een gezonde financiële positie op de lange termijn, spreken de resultaten nu al voor zich. Het biedt op korte termijn perspectief voor de mensen die gewoonweg geen plek hebben om te slapen. Daarnaast is de verbinding tussen het zorgdomein en vastgoed binnen de gemeente en partners nu geborgd voor de toekomst.

Wilt u meer weten? Initiatiefnemers kunt u vinden op opvang centrum Purmerend.