De Proeftuin

Een eigen huurcontract, een zelfstandige woning én een zorgbehoefte die lager is dan aanvankelijk ingeschat. Proeftuin Eperweg in Nunspeet werpt zijn vruchten af.

Een leegstaand zorggebouw bleek de ideale locatie voor Proeftuin Eperweg. In dit gebouw zijn 31 appartementen ontwikkeld voor zorgbehoevenden. Een groot deel van de bewoners zijn uitgestroomd vanuit de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. De bewoners hebben ieder een eigen huurcontract en zelfstandige woning, wat een eerste stap is richting zelfstandig wonen.  Begeleiding en activering wordt aangeboden door de vier samenwerkende zorginstellingen en bekostigd vanuit regionale middelen middels een zogenoemde lumpsum financiering.

De bewoners leveren een eigen bijdrage aan het onderhoud van het pand en de tuin. Daarbij worden activiteiten en begeleiding vanuit de verschillende samenwerkende instituten geboden. Dit resulteert in een zorgbehoefte vanuit de bewoners die zelfs lager is dan aanvankelijk ingeschat. De bewoners dragen tevens een steentje bij door te participeren in (deels) betaalde arbeid of vormen van vrijwilligerswerk.

De Proeftuin Eperweg is een samenwerking tussen zorgaanbieders, gemeenten en een investeerder. Doordat de risico’s samen worden gedragen is er wederkerigheid tussen de verschillende belanghebbenden én bewoners.

Meer weten over de Proeftuin kan via Teamleider Martin Juffer: 06 22 35 49 03 of op https://www.ggzcentraal.nl/de-proeftuin-van-beschermd-wonen-naar-zelfstandigheid/

Meer inspiratie?

Ga naar onze LinkedIn-pagina