"Met Nova brengen we mensen bij elkaar en zorgen dat hun kwaliteiten worden benut"

In Arnhem-Zuid ontstaat iets bijzonders. Op een leegstaande verdieping in een voormalig verzorgingshuis wonen straks misschien twaalf jongeren uit drie groepen in het project ‘Nova - Wonen met Sterren’ bij elkaar en mét elkaar. Initiatiefnemer Hisham el Doeri bedacht het plan met jongeren die problemen op woongebied hebben. Zorgbelang Inclusief ondersteunt hem hierbij. Hisham wil met Nova ook zorgen voor meer sociale cohesie in de ‘krachtwijk’ Malburgen. Het plan is omarmd door Kansfonds, dat bijdraagt aan de opstartkosten. Nu is onder andere de gemeente nog nodig, om echt te kunnen starten. Hisham en projectadviseur Willem van Sermondt van Kansfonds vertellen wat Nova bijzonder maakt.

Nova - Wonen met Sterren brengt uitstromers uit de jeugdzorg, jongeren die kwetsbaar zijn op woongebied én studenten samen. Wat is daar de kracht van?

Hisham: “We brengen jongeren die kans lopen op problemen op woongebied onder één dak met minder kwetsbare jongeren. Zo kunnen ze elkaar helpen bij het bevorderen van hun zelfredzaamheid, maar ook leuke dingen doen met elkaar en de buurt. Dat is de kern: we brengen mensen samen en zorgen dat hun kwaliteiten worden benut. Het is géén beschermd wonen, maar wonen met sociale ondersteuning. Die heb ik thuis ook: ik bel bij mijn buren aan als er iets is. Bij Nova willen we ook een klimaat scheppen waarin het ook voor deze bewoners heel normaal is om een beroep te doen op je omgeving. Wij willen verbinding, onderling en met de omgeving.”

Willem: “Die kracht zit in twee dingen. Dit project kijkt anders aan tegen probleem van dak- en thuisloosheid. Het is niet: je bent kwetsbaar, dus we stoppen je bij andere kwetsbaren. Nova mengt deze groep juist met jongeren die minder kwetsbaar zijn. Heel inclusief: zet mensen niet apart, maar laat ze deel zijn van de maatschappij. Kansfonds vindt dat een mooi uitgangspunt, waarvan we ook als organisatie van kunnen leren. Daarnaast spreekt de persoon van Hisham ons erg aan. Een betrokken en bevlogen iemand als hij brengt en houdt alles en iedereen bij elkaar. Dat is cruciaal. Dakloosheid is namelijk een veelkoppig monster.”

Het is géén beschermd wonen, maar wonen met sociale ondersteuning. Die heb ik thuis ook: ik bel bij mijn buren aan als er iets is.

Nova loopt op een andere manier ook tegen die veelkoppigheid aan. Het plan heeft te maken met veel organisaties, domeinen en portefeuilles. Maakt dat financiering lastig?

Hisham: “We hebben eerst steun vergaard bij alle betrokken instanties. Daarna hebben we vier partijen om geld gevraagd. Kansfonds zegde heel snel toe. Ze begrijpen daar wat we doen en willen bereiken. Er lopen nog aanvragen bij twee lokale fondsen. De gemeente tenslotte is echt nodig voor financiering op de langere termijn. De gemeente Arnhem kijkt nu of zij mee wil doen. Het plan overstijgt de traditionele domeinen. Het is deels wonen, deels participatie en deels zorg. Het idee is nu dat we ons bestaansrecht met geld van de fondsen bewijzen, en de gemeente zo laten zien dat ze op onze manier ook geld kan besparen.”

Willem: “Het is heel makkelijk om naar de gemeente te wijzen, want Arnhem toont op dit gebied wel echt ambitie. Het heeft vooral met ontschotten van financiering te maken. We hopen dat er binnen de gemeente iemand is die verder kijkt dan domeinen en potjes, en ziet dat dit soort oplossingen uiteindelijk goedkoper is, omdat de jongeren met wat hulp zélf veel dingen oplossen en kosten voorkomen. Daar geloof ik heel erg in. Creatieve oplossingen als die van Hisham zijn echt hard nodig. Er zit een mate van tijdelijkheid aan, het is niet de eindoplossing, maar ze bieden wél mogelijkheden waarmee je echt een groot verschil kunt maken.”

De jongeren moeten zichzelf eigenaar van het plan voelen. Zij komen straks met een idee, en als dat uitvoerbaar is en draagvlak heeft gaan we het sámen uitwerken.

Als die financiële horde uit de weg is gewerkt, wat levert Nova de bewoners, de buurt en de stad dan straks op? En waarin onderscheidt het zich?

Hisham: “Ik kom uit een vergelijkbare situatie als veel van deze jongeren, en ik ben daar uitgekomen. Maar de problemen die mij in het verleden de afgrond in hebben gedreven bestaan nog steeds, er is nog altijd weinig preventie. We willen dat de jongeren in Nova zich deel voelen van de maatschappij en zich er niet van distantiëren. Daardoor hou je ze weg bij criminaliteit, sociale isolatie en zelfverwaarlozing. We profileren ons daarbij nadrukkelijk niet als hulpverleners. We bedienen wel een groep die deels met hulpverlening in aanraking kan komen en deels uit de hulpverlening instroomt.’’

“Zelfredzaamheid is het kernwoord. Heel veel jongeren hebben geen stabiel thuis of geen netwerk, waardoor die kwaliteit niet goed is ontwikkeld. Wij focussen niet op de problemen die ze daardoor hebben, maar wijzen ze op hun mogelijkheden. We willen dat ze samen het leven wat aangenamer maken en de weg omhoog vinden. Daarom hebben we Nova ook nog niet tot in detail uitgewerkt. De jongeren moeten zichzelf eigenaar van het plan voelen. Zij komen straks met een idee, en als dat uitvoerbaar is en draagvlak heeft gaan we het sámen uitwerken. Zodat ze het gevoel krijgen dat we het samen hebben gefixt. Zíj gaan hun eigen plek maken, en wij denken met ze mee”

“We willen ze ook laten participeren in de wijk, door allerlei aanloopprojecten te gaan organiseren. Zo kan er nog meer sociale cohesie ontstaan. Het is een wijk met nogal wat uitdagingen, die soms een beetje lijkt te worden vergeten in beleidsplannen. Maar tegelijkertijd is het ook een wijk met veel verbondenheid, waarin mensen elkaar wel weten te vinden. Daar kunnen de jongeren echt een rol in spelen. En dat helpt de stad als geheel ook weer. Daarom wil Nova – wonen met sterren graag een partnerschap met de gemeente. Ik zou tegen Arnhem willen zeggen: maak gebruik van alle kracht die er in de samenleving is.”