Over de campagne

De campagne ‘Iedereen onder een dak’ is een initiatief van het het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Doel van de campagne is om gemeenten en professionals in de maatschappelijke opvang te inspireren op het gebied van preventie, vernieuwing van de opvang en wonen met begeleiding en ideeën te delen.

In 10 jaar tijd is het aantal daklozen bijna verdubbeld. 40.000 mensen hebben geen thuis waar zij zich kunnen terugtrekken en zich veilig kunnen voelen. In een welvarend land als Nederland is dat onacceptabel. Daarom bundelen we onze krachten hier. Doel van de brede aanpak is in twee jaar tijd 10.000 extra dak- en thuisloze mensen een passende woonplek met (maatwerk) begeleiding te bieden op 1 jan 2022.