Bestuurlijke afspraken bij Nationaal Actieplan Dakloosheid

Het nationaal actieplan met bestuurlijke afspraken tussen zorgaanbieders, gemeenten, woningcorporaties en het Rijk.