Voortgangsrapportage over Nationaal Actieplan Dakloosheid en Beschermd Wonen

4 juni 2024 stuurde staatssecretaris Maarten van Ooijen een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer. Hierin staan de inspanningen op het gebied van het Nationaal Actieplan Dakloosheid en Beschermd Wonen.

Ga naar de Kamerbrief voortgang Nationaal Actieplan Dakloosheid en Beschermd Wonen

In de brief komen onder meer aan bod:

  • De ontwikkelingen op de verschillende actielijnen van het Nationaal Actieplan Dakloosheid en het dashboard van de VNG dat bij schrijven van de brief bijna gereed is.
  • Reactie op verschillende moties.
  • De transitie van ‘beschermd wonen naar beschermd thuis’ en enkele andere onderwerpen op het gebied van beschermd wonen en de gemeentelijke inzet voor mensen met psychische en psychosociale problematiek.