Veel aandacht voor dakloosheid in de media

In de eerste week van januari veel aandacht in de media voor dakloosheid. Zo besteedt de Volkskrant aandacht aan de winteropvang voor daklozen. De Volkskrant kopt op 10 januari op de voorpagina: Kou treft groeiend leger daklozen hard. 

Uit een reportage over de winteropvang in Rotterdam (ook in Volkskrant van 10 januari)  blijkt hoeveel dakloze mensen veldwerkers van het Leger des Heils ’s nachts uit de kou oppikken om mee te gaan naar de winteropvang. Verschillende dakloze mensen komen aan het woord en vertellen hun verhaal; specifiek aandacht voor Oost-Europese daklozen (in Rotterdam zo’n 40-50 procent van het aantal daklozen, maar die niet geregistreerd en dus ook niet meegeteld worden in cijfers van het CBS).

De veldwerkers onderstrepen het probleem rond dakloosheid door te stellen dat ze het aantal daklozen de afgelopen jaren in Rotterdam hebben zien toenemen. De oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie en de opvang- en woningcrisis hebben volgens hen zichtbaar hun sporen nagelaten op straat. Volgens de Volkskrant is het doel van het kabinet dat iedereen in Nederland in 2030 een dak boven zijn hoofd heeft, “nog ver weg.”

Hart van Nederland gaat langs bij Stichting Springplank in Eindhoven, waar de oprichter stelt dat de winteropvang steeds voller raakt. Straatwerkers proberen volgens de oprichter al de hele week mensen van de straat te halen. Een 20-jarige dakloze man vertelt dat het ‘in Eindhoven’ goed geregeld is. “Er wordt goed voor je gezorgd. We hebben niks te klagen.” Als hij op straat had moeten slapen, had hij niet kunnen uitrusten met deze kou.
-

Ook andere media hebben, gezien de aanhoudende vrieskou, volop aandacht voor dakloosheid. Media doen verslag van daklozenopvangplekken uit (de grote) steden.

AD schrijft dat honderden dak- en thuislozen de afgelopen dagen de winterkoudeopvang in de vier grote steden hebben opgezocht. In diezelfde krant het verhaal van de 35-jarige dak- en thuisloze Erkan, die afgelopen weekend op straat in Arnhem is overleden.

Afgelopen weekend maakten medewerkers van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden een inventarisatie van het aantal buitenslapers in de stad, aldus een woordvoerder. Op dit moment zijn er achttien in beeld. De stad gaat verder op zoek naar (meer) buitenslapers.

Ook gaan medewerkers van het Rode Kruis de straat op. Zij proberen buitenslapers actief naar de opvang te bewegen, meldt NU.nl aanvullend. Het Leger des Heils heeft meer dan honderd "buurthuiskamers" geopend voor iedereen die op zoek is naar "warmte en gezelligheid". Hier kunnen mensen dagelijks terecht om een kop koffie te drinken, een spelletje te doen of te rusten.

Bij EenVandaag in de uitzending de focus op Oost-Europese dak- en thuislozen. Het verschilt per gemeente wie opvang krijgt, aldus EenVandaag.

Om gemeenten te helpen met bepalen wie er recht heeft op hulp, ontwikkelt VWS op dit moment een 'rechtentool' waarmee je snel kan zien of een arbeidsmigrant in aanmerking komt voor steun. Esmé Wiegman van Valente is daar blij mee: "Deze tool zal bijdragen aan het vergroten van kennis en ertoe leiden dat mensen eerder en beter geholpen worden." Maar hiermee zijn zijn de problemen niet direct opgelost, zegt Wiegman. "Het is ernstig dat EU-burgers als tweederangsburger behandeld worden. In de Europese Unie is er vrij verkeer van mensen. We hebben profijt van deze regels. Een Nederlander kan ook naar een ander land om daar te ondernemen."

Zie ook