Terugblik Landelijke Bijeenkomst Dakloosheid

Wat een fantastische dag gisteren in Hilversum: de Landelijke Bijeenkomst Dakloosheid.

Ruim 350 mensen die zich inzetten voor de aanpak dakloosheid samen aan het praten, aan het werk aan het ervaren. Met de paradigmashift als hoofdonderwerp: de verschuiving naar preventie en van opvang naar Wonen Eerst!

Een hele korte terugblik (want ‘je had erbij moeten zijn!’).

Spreker 1
Beeld: ©VWS / Kick Smeets

Op het podium stonden grote vaten en blikken met ‘ja, maars’: van  ‘te duur’, ‘zorgprobleem’, ‘stikstof’, ‘personeelstekort’ tot  ‘lukt toch nooit’, leefbaarheid’ en ‘overlast’. De vraag was: hoe kom je van ‘ja maar’, naar ‘ja, maar hoe dan wel’? Een frisse blik op dakloosheid is dus nodig!

Het idee was om over je eigen kokers heen te stappen, je ‘ja maars’ omver te werpen en een frisse blik te krijgen op alles wat er wél kan. Ondanks de moeilijkheden. Ondanks de uitdagingen.

Spreker 2
Beeld: ©VWS / Kick Smeets
Spreker 3
Beeld: ©VWS / Kick Smeets

In de ochtend spraken de vijf sprekers, ieder vanuit hun eigen point of view, over de manier waarop zij de paradigmashift hebben meegemaakt. Onder andere een ervaringsdeskundige, een wethouder Wonen en een programmaleider van het Kansfonds vertelden over hoe belangrijk het is éérst een huis te krijgen, de agressie die dakloosheid is aan te pakken en verantwoordelijkheid te nemen.

In de workshops werden de deelnemers meegenomen in ervaringen met creatieve woonoplossingen, dakloze jongeren, landen in de wijk, rechten van EU-burgers en stigmatisering.

Daarna gingen héél veel gepassioneerde mensen tijdens de lunch met elkaar in gesprek om ervaringen uit te wisselen en kennis over te dragen.

overzicht
Beeld: ©VWS / Kick Smeets

De dag werd muzikaal omlijst  door Carlijn Hoogeveen, die met een práchtige stem de bezoekers van de bijeenkomst in vervoering bracht.

‘s Middags werden de grote vaten en blikken op het podium vervangen door (1080!) kleine vaten en blikken. De deelnemers werden gevraagd symbolisch de ‘ja maars’ aan het eind van de dag omver met gekleurde ballen. Want als je van grote problemen kleine problemen maakt,  dan kan je met elkaar de beweging maken om problemen oplossen. Als we samen aan de slag gaan met oplossingen die werken, dan vinden we manieren om de ‘ja maars’ kleiner te maken. En als ze kleiner zijn, dan kunnen we ze aan!

Ook demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen wierp enthousiast mee om de tonnen omver te gooien. De staatssecretaris heeft zich in zijn functie altijd sterk ingezet voor dak- en thuisloze mensen. Hij heeft er mede voor gezorgd dat de paradigmashift naar preventie en Wonen Eerst nu ook op landelijk niveau de norm is.

Wat IPW, Kansfonds en VWS betreft was de tweede landelijke Bijeenkomst dakloosheid een zeer geslaagde dag! Op naar 3,2,1, .. nul dakloze mensen in 2030!

Stas bal
Beeld: ©VWS / Kick Smeets

Presentaties workshops Landelijke Bijeenkomst Eerst een Thuis: