Landelijke brainstorm Aanpak dakloosheid – 24 mei 2022

Denk mee over de aanpak van dakloosheid! Op 24 mei houdt het ministerie van VWS in Utrecht een landelijke brainstorm. Het is de aftrap om samen tot een aanpak voor de lange termijn te komen. Iedereen is welkom: beleid, uitvoering, management, kennis, belangenbehartiging en mensen met ervaring met dakloosheid. De middag is ook bedoeld om je te laten inspireren en om andere mensen uit het veld te ontmoeten.

  • Datum: 24 mei - 13.30 - 17.00 uur (inloop van 13:00)
  • Locatie: Julianagebied Jaarbeurs bij Utrecht centraal (Jaarbeursplein 6A, Utrecht

Programma

Programma 24 mei 2022
Beeld: ©Ministerie van VWS

Break-out-sessies

Van 14.45-15.30 uur en van 15.45-16.30 uur gaan we in vijf groepen uit elkaar om te brainstormen onder leiding van een expert. Bij de inloop van 13.00-13.30 uur kun je kiezen bij welke twee sessies je aanwezig wil zijn. Alle sessies worden twee keer georganiseerd.

1. Learning from Housing First in Finland (sessie in het Engels - session in English)
Juha Kaakinen (former CEO Y-Foundation Finland) + Housing First Nederland
Read more about the Finnish approach 

Housing First programs are among the most effective ways to help homeless people with complex support needs to find a permanent roof over their heads. But despite the success of these programs the number of homeless people in The Netherlands is not going down fast enough. If we want to reach our objective of ending homelessness by 2030, we need to step back and thoroughly rethink how our current Housing First programs relate to our general attitude towards housing and homelessness. Other countries have shown that success can be achieved by making Housing First the cornerstone of all policies to combat homelessness. In Europe Finland has successfully been leading the way: the number of homeless people there is decreasing faster than in any other European country. Visit this workshop and brainstorm with us about what the Finnish approach can teach us. How can you apply the lessons from Finland in your own situation and context? What can you already do to make Housing First principles guiding and what is not yet feasible?

2.  Sociale inclusie en voorkomen van dakloosheid
Judith Wolf (hoogleraar Maatschappelijke Zorg) i.s.m. Annabel Scheepers (medewerker Preventie Alliantie; Impuls, Radboudumc Nijmegen)
Lees hier meer over preventie

Dakloosheid is een van de meest extreme vormen van sociale uitsluiting. Hoe zorgen we voor een sterke preventieve aanpak? De afgelopen jaren is hier door de Preventie Alliantie hard aan gewerkt. Inmiddels hebben zeven regio’s met veertig gemeenten mee gedaan aan de ‘Preventiescan’ die is ontwikkeld door Judith Wolf. Het geeft zicht in de kracht van de aanpak en op kansen voor verbetering. In deze deelsessie hoor je over de belangrijkste lessen als het gaat om preventie van dakloosheid. En gaan we met elkaar in gesprek over wat er vanuit jullie ervaring en praktijk nodig is om de preventie van dakloosheid verder te versterken. Omdat voorkomen nu eenmaal beter dan genezen is.    

3. Een thuis voor (dreigend) dakloze jongeren en volwassenen 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Lees hier meer over Een thuis voor iedereen

Op de krappe woningmarkt is het voor veel mensen moeilijk een passende woning te vinden waarin ze prettig kunnen leven. Voor sommige mensen is de uitdaging nog groter, omdat ze zich in een kwetsbare situatie bevinden, zoals dakloze mensen of jongeren in een kwetsbare positie. Zij zoeken niet alleen woonruimte, maar hebben ook ondersteuning, zorg of werk nodig. In het programma ‘Een thuis voor iedereen’ slaan overheden en andere partijen de handen ineen om de huisvesting voor kwetsbare groepen te verbeteren. Wat moet ‘Een thuis voor iedereen’ écht doen voor de huisvesting van dakloze mensen? Wat is er vanuit het Rijk en op lokaal niveau nodig om dit samen met de zorgvraag goed vorm te geven? En welke rol kan sociaal beheer hierin vervullen? Denk daarover mee tijdens deze sessie!

4. Dakloosheid in het juiste perspectief
Het beelddepot
Lees hier meer over Het Beelddepot

Een dakloze is iemand zonder onderdak, aldus Van Dale. Maar in de volksmond roept het woord 'dakloos' vaak associaties op van iemand met een drugs- of alcoholprobleematiek, slecht gekleed, zittend op straat. Dat beeld dringt zich ook aan ons op in de media. Het strookt alleen niet met de werkelijke situatie van veel dakloze mensen in Nederland. Bovendien werken deze stigmatiserende beelden een negatief zelfbeeld bij dakloze mensen in de hand. Én ze zitten constructieve beleidsoplossingen in de weg. In deze sessie verkennen we met de onderzoekers van Het Beelddepot hoe we dakloosheid in het juiste perspectief kunnen zetten. Hoe kunnen we toewerken naar representatieve beeldvorming? Wat is daarvoor nodig op landelijk en lokaal niveau? Hoe resulteert dat in een beter begrip, meer draakvlak in de wijk en inclusief beleid?

5. Versterken van bestaanszekerheid
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Financiële problemen zijn een van de belangrijkste oorzaken van dakloosheid. Als we dakloosheid willen voorkomen is het van belang dat mensen in Nederland kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Daarom werken we aan armoedebestrijding, en aan het voorkómen van geldzorgen en schulden. Tijdens deze sessie gaan we graag in gesprek met jullie over de vraag wat er vanuit jullie ervaring en praktijk volgens jullie nodig is om de financiële positie van mensen in een kwetsbare positie te versterken. Wat is nodig voor een effectieve aanpak armoede- en preventie van geldzorgen en schulden? En hoe kunnen we er sneller bij zijn voordat dingen misgaan? Hoe komen mensen sneller in beeld, zodat problemen niet escaleren tot problematische schulden of huisuitzettingen?  

Ideeënmuur

Heb jij een belangrijke boodschap om te vertellen? Op de locatie is een ideeënmuur aanwezig. Het is een plek om een oproep te plaatsen, een vraag te stellen of een oplossing te bieden. Ook kun je bij je ideeënmuur je naam en mailadres achterlaten als je mee wilt blijven denken over de aanpak van dakloosheid.