27 november Landelijke Bijeenkomst Eerst een Thuis

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd
  • Locatie Gooiland Events

Emmastraat 2, 1211 NG Hilversum

Dakloosheid voorkomen en uitbannen doen we samen! Hoe? Dat laten we zien op 27 november. De dag staat in het teken van de paradigmashift: van opvang naar preventie en Wonen Eerst. Een andere manier van kijken naar en omgaan met dakloosheid.

Verruim je blik!

Iedereen een thuis. Daar zijn we het allemaal over eens. Maar toch zijn in Nederland nog veel mensen dak- en thuisloos. Het lukt ons nog niet goed om dit aan te pakken. We zijn namelijk gewend om dakloosheid te zien als een zorgprobleem, dat we oplossen met zorg (zoals een maatschappelijke opvang). Terwijl dak- en thuisloosheid ten eerste een woonprobleem is. Om dakloosheid uit te bannen is daarom een effectieve samenwerking en verbinding tussen het woon- en sociaal domein cruciaal. Deze bijeenkomst staat in het teken van de systeemverandering die hiervoor nodig is.

Hoe kan samenwerking tussen domeinen voor systeemverandering gaan zorgen, zodat we er samen voor zorgen dat we de ambitie van nul dakloze mensen in 2030 echt waar gaan maken? Welke (prestatie)afspraken tussen gemeenten, zorgorganisaties, woningcorporaties en particulieren zijn hiervoor nodig? Welke inzet vanuit het sociaal domein, zoals vroegsignalering van schulden of het versterken van bestaanszekerheid, kan uiteindelijk dak- en thuisloosheid voorkomen? En hoe werken we ondanks lastige dilemma’s toch samen aan innovatieve (zorg- en woon)oplossingen? Daar hebben we elkaar voor nodig. De landelijke bijeenkomst is dan ook het perfecte moment om geïnspireerd te raken, te ontmoeten en met elkaar te werken aan concrete oplossingen!