De Tussenvoorziening: Kleinschalig gemengd wonen

De Seyster Veste in Zeist is een kleinschalig gemengd wonen project, waar ‘reguliere’ huurders van Woongoed Zeist en mensen die thuis- of dakloos zijn geweest in hetzelfde gebouw wonen. De Tussenvoorziening begeleidt deze laatste groep bewoners. De locatie is een bestaand kantoorgebouw dat specifiek voor deze bestemming is omgebouwd. De reguliere huurders van Woongoed Zeist kiezen er bewust voor om in deze vorm te wonen. Door gezamenlijke activiteiten te organiseren en gewoonweg een ‘goede buur’ te zijn, is het een plek waar de (ex) daklozen zich welkom voelen en goed voorbereid weer zelfstandig kunnen wonen.

BETTY KORSSEN: Mensen voelen zich gezien, je wordt gewoon gedag gezegd.
Sommige mensen spreken bijna niemand die hebben weinig netwerk, geen vrienden of geen werk en als je dan hier loopt en mensen zeggen je gewoon gedag en die weten je naam.
Dat is toch supermooi?
VOICE-OVER: De Tussenvoorziening biedt begeleiding aan kwetsbare mensen in de samenleving.
Recent is in Zeist een voormalig kantoorpand geschikt gemaakt voor een kleinschalig gemengd wonenproject.
In Seyster Veste wonen cliënten van de Tussenvoorziening gezamenlijk met reguliere huurders in één pand.
RINA BROEKMAN: Gemengd wonen doen wij eigenlijk al wat langer in Utrecht en hebben we veel ervaring mee en ook hele goede resultaten voor deze groep.
En in Zeist was er nog niet zo'n project.
Dit was een oud kantoorpand, dat stond leeg en toen is in samenspraak met Woongoed en de gemeente dus besloten om dit als pand te gaan gebruiken voor een gemengd wonen.
Als je zo'n project start dan heb je een aantal dingen waar je rekening mee moet houden.
De gemeente moet erachter staan, je moet de financiering rondkrijgen.
Je moet met alle partijen die bijvoorbeeld de cliënten aanleveren om tafel maar zeker ook met de corporatie maar vergeet ook niet de buurt erbij te betrekken.
Wat we hier hebben gezegd, en dat is, denk ik, voor een gemeente van groot belang is dat wij dus de begeleiding bieden voor drie jaar in een afbouw.
En dat na drie jaar mensen zonder begeleiding kunnen.
Dus het idee is dat je richting zelfstandigheid groeit en dat is natuurlijk heel interessant voor zowel gemeenten als corporaties als een buurt, dat hier dus mensen wonen die straks hier ook blijven en hier uiteindelijk zonder begeleiding kunnen gaan wonen.
THOMAS: Ik ben hier gaan wonen omdat het project me aanstond ook natuurlijk omdat ik ergens wil wonen.
Het is natuurlijk niet zo dat je hier alleen komt wonen om een steentje bij te dragen.
Het is natuurlijk een beetje van beide.
Je steentje bijdragen bestaat uit het zijn van een goede buur.
Als er Formule 1 is op zondag, komt Ronny kijken, de buurman een meisje van beneden komt weleens kijken.
Als er taart of cake over is, dan wordt dat rondgebracht langs de deur.
Je begroet mekaar, je maakt een praatje met elkaar en op die manier vorm je een geheel en dat is de bedoeling.
RONNY: Ja, ik heb een verslaving gehad, dus daardoor gaat het niet goed met je.
Ik vind hier de rust, natuurlijk, sowieso.
Ik heb een hartstikke mooi huis.
Ik heb met een paar buren leuk contact, dus ja, ik zit hier heel goed.
Ik heb zelf een rol in de activiteitencommissie.
Dus dat zijn leuke dingen organiseren zoals filmavond, game-avond ja, koken willen we gaan doen.
De reguliere bewoners, die zijn onderverdeeld in drie commissies.
Dat is de activiteitencommissie, de toelatingscommissie en het bestuur.
Zelf heb ik een rol in het bestuur.
Ik denk dat de bewoners via de Tussenvoorziening enorm zijn gebaat bij dit project.
Ik merk heel erg aan als ik hen spreek, dat zij gewoon goed in hun vel zitten blij zijn dat ze hier wonen.
Ze zijn echt dankbaar met de kans die ze gekregen hebben.
Ze kunnen hiermee weer een soort stapje terug doen, de maatschappij in omdat ze hier natuurlijk met ons als reguliere bewoners in één gebouw wonen.
KORSSEN: Als je kijkt naar de startfase, kijk goed naar wat iemand kan brengen.
Dus wie is organisatorisch sterk voor activiteiten wie kan er goed in een bestuur plaatsnemen?
Penningmeester, voorzitter, maar ook: wie is gewoon een goede buur?
Wie is gewoon laagdrempelig in contact en zorgt gewoon dat iemand lekker kan kletsen en dat kunnen zo veel verschillende typen mensen zijn.
VOICE-OVER: Spreek de initiatiefnemers op onze LinkedInpagina of ga naar iedereenondereendak.nl.

(Het logo van 'Iedereen onder een dak' met daaronder: Spreek initiatiefnemers op linkedin.com/company/iedereenondereendak of ga naar iedereenondereendak.nl.)

Sociaal netwerk in de eigen omgeving

Rina Broekman, Unitmanager Zeist vertelt: 'Mensen werden voorheen vaak in een hele andere omgeving opgevangen dan waar ze vandaan kwamen.' Met dit project kunnen we mensen hier uit Zeist dicht bij hun netwerk opvangen. In combinatie met het gemengd wonen geeft dit de sociale samenhang die nodig is om weer richting zelfstandig wonen te gaan. Bij de toewijzing van woningen aan reguliere bewoners selecteren we bewust op een proactieve sociale houding. Dit zijn nadrukkelijk geen zorgverleners, maar ze bieden wel een luisterend oor en een sociaal netwerk.

In drie jaar naar zelfstandig wonen

Het doel is om bewoners in drie jaar richting zelfstandigheid te laten groeien. Dit is niet alleen voor de cliënt zelf van belang, maar ook heel interessant voor de gemeente, de woningcorporaties en de buurt. De cliënt stroomt immers uit de zorg en tijdelijke opvang richting reguliere huur. Voor de buurt is het fijn dat er niet alleen passanten wonen, maar bewoners ook permanent onderdeel van gemeenschap worden. Zo biedt dit project voor alle partijen perspectief. Als blijkt dat de cliënt na 3 jaar zelfstandig kan wonen wordt een reguliere huurovereenkomst gesloten. Dit betekent dat ze als reguliere huurder in de buurt kunnen blijven in hun huidige woning, of doorstromen naar een andere reguliere huurwoning.

Wilt u meer weten? Initiatiefnemers kunt u vinden op tussenvoorzieining.nl.