Dashboard biedt inzicht in voortgang aanpak dakloosheid

Het Dashboard Aanpak Dakloosheid monitort de voortgang van de uitvoering van het Nationaal Actieplan Dakloosheid per Maatschappelijke Opvangregio. Het dashboard is ontwikkeld door de VNG, in samenwerking met vele partijen.

Het ingevulde dashboard laat zien dat alle regio’s inspanningen leveren rond de uitvoering van het Nationaal Actieplan Dakloosheid, maar ook dat de startsituatie, het tempo en de politieke urgentie overal anders is.

Het resultaat kun je vinden op de website Waar staat je gemeente

Regionale gesprekken

De regioadviseurs van het VNG-Platform Sociaal Domein hebben het dashboard gevuld op basis van de informatie die zij in de regio’s hebben opgehaald en met de regio’s hebben afgestemd. Het dashboard is nadrukkelijk een hulpmiddel om het gesprek aan te gaan in de regio en tussen de regio’s: waar gaat het goed, waar kan het beter en hoe kan de ondersteuning hier zo goed mogelijk op ingericht worden?

De uitkomsten van het dashboard geven een eerste waardevol beeld over de voortgang van de uitvoering van het Nationaal Actieplan vanuit het perspectief van gemeenten, maar het is voor een completer beeld belangrijk om meerdere perspectieven te betrekken.

Daarom faciliteren de regioadviseurs komende tijd regionale gesprekken met aanbieders, corporaties, ervaringskenners en cliëntvertegenwoordigers. De uitkomsten zullen zij betrekken bij een volgende update van het dashboard, die gepland staat voor het einde van het jaar.

De uitkomsten van het dashboard geven een eerste waardevol beeld over de voortgang van de uitvoering van het Nationaal Actieplan vanuit het perspectief van gemeenten.

Kwantitatieve monitoringinstrumenten in ontwikkeling

Naast het dashboard, dat vooral beleidsmatig van aard is en gericht op processen, zijn er verschillende kwantitatieve monitoringinstrumenten in ontwikkeling om beter zicht te krijgen op de doelgroep en beter te kunnen sturen op de opgave. Bijvoorbeeld de regionale ETHOS-light telling. De uitkomsten van de Monitor Dakloosheid, waaraan door een samenwerkingsverband tussen het CBS, de VNG, VNG-realisatie en Valente uitvoering wordt gegeven via de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), worden ook dit najaar verwacht.

Bron: op basis van VNG