Bestaanszekerheid is voor iedereen iets anders

Bestaanszekerheid. In verkiezingstijd wordt hier veel over gesproken. Maar bestaanszekerheid is voor de middeninkomers iets anders dan voor de mensen die bij het Leger des Heils aan kloppen. Bestaanszekerheid is meer dan het einde van de maand halen.

Bekijk meer via het filmpje van het Leger des Heils