CBS-cijfers dakloosheid: 26,6 duizend dakloze mensen begin 2022

Begin 2022 waren er in Nederland naar schatting 26,6 duizend dakloze mensen tussen de 18 en 65 jaar. Dit is minder dan in de jaren ervoor.

De samenstelling van de groep dakloze mensen verandert de laatste jaren bijna niet. Dit blijkt uit nieuwste cijfers van het CBS.

Verschillende groepen mensen worden gezien als dakloos. Mensen die buiten slapen of in een auto, in kraakpanden en vakantiewoningen of mensen die de noodopvang bezoeken telt het CBS als dakloos. Maar ook mensen zonder eigen onderdak die tijdelijk verblijven bij familie, vrienden of kennissen—de zogenoemde ‘bankhoppers’—worden beschouwd als dakloos. 

Lees het volledige nieuwsbericht op 26,6 duizend dakloze mensen begin 2022 (cbs.nl)

Reactie Staatssecretaris van Ooijen van het ministerie van VWS

“Als staatssecretaris van VWS vind ik deze cijfers onacceptabel. In het Nationaal Actieplan Dakloosheid – Eerst een Thuis, dat vorig jaar is uitgebracht, staat de ambitie dat iedereen in Nederland in 2030 een dak boven zijn hoofd heeft.  Het is van groot belang dat we met alle betrokken partijen samenwerken om die ambitie te halen.”

Om dakloosheid te voorkomen wordt daarom hard gewerkt aan bestaanszekerheid.  Ook zetten samenwerkende partijen zich in om ervoor te zorgen dat er meer betaalbare huisvesting beschikbaar komt in Nederland.  Dat gaat niet van vandaag op morgen. Onderdeel van het actieplan is dat mensen die nu dakloos zijn zo snel mogelijk een stabiel thuis krijgen. Want alleen met een dak boven je hoofd, een plek om thuis te komen, ontstaat er rust en kan je werken aan herstel en mogelijk andere problemen, zoals schulden en gezondheid.

De CBS cijfers die zijn gepubliceerd zijn een schatting van het aantal dakloze mensen. Niet alle groepen worden meegenomen in deze schatting, omdat daar geen betrouwbare databronnen voor bestaan. Vanuit veldpartijen hoor ik verschillende signalen dat het daadwerkelijke aantal waarschijnlijk hoger ligt. Onderdeel van het Nationaal Actieplan Dakloosheid is daarom om een betere monitor te ontwikkelen die ook meer recht doet aan de diversiteit van de doelgroep. Desondanks vind ik deze schatting een belangrijk signaal: we hebben nog heel veel werk te zetten om iedereen in Nederland een veilig thuis te bieden.”