Boegbeelden ondersteunen gemeenten met terugdringen dak- en thuisloosheid

Voormalig wethouder in Nijmegen Bert Frings en oud Tweede Kamerlid Leen van Dijke gaan vanaf vandaag gemeenten helpen met het vinden van oplossingen voor knelpunten in de aanpak van dak- en thuisloosheid.

Zij vormen de boegbeelden die zijn aangekondigd in het plan ‘Een (t)huis, een toekomst’. Dit plan, dat het kabinet in juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, heeft als doel het aantal dak- en thuisloze mensen in Nederland fors terug te dringen.

Staatssecretaris Paul Blokhuis is erg blij met de start van de boegbeelden: “Het aantal dak- en thuisloze mensen in Nederland is onacceptabel groot. We komen woonplekken en begeleiding voor deze groep tekort, de coronacrisis heeft dat nog maar eens pijnlijk duidelijk gemaakt. Door €200 miljoen beschikbaar te stellen en afspraken te maken over het creëren van 10.000 woonplekken, maken we een goede start met een echte oplossing voor deze kwetsbare groep mensen. Dat doen we samen met gemeenten, woningbouwcorporaties, aanbieders, cliëntenorganisaties en andere betrokken partijen. Het vraagt om overleg, samenwerking, maar ook creativiteit en politieke besluitvaardigheid om tot concrete oplossingen voor dak- en thuisloze mensen te komen. Ik ben dan ook erg blij dat deze twee betrokken bestuurders hun kennis en ervaring op het gebied van zorg en wonen gaan inzetten om gemeenten daarbij een handje te helpen.”

In gesprek met de staatssecretaris gaf Bert Frings aan dat dak- en thuisloos zijn geen keuze is, maar een samenloop van omstandigheden. “Hoe langer je bent aangewezen op de maatschappelijke opvang, hoe moeilijker het is om het ‘gewone leven’ weer op te pakken. En het gewone leven begint vaak met  een eigen woonplek. Vandaaruit kun je weer verder bouwen aan je leven. Al dan niet met ondersteuning. Zoals het liedje gaat: ‘een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden kon.’ Dat zijn de basale wensen van iedereen. En nogmaals: dat begint met een eigen woonplek.”

Leen van Dijke voegde daaraan toe: “Als ik mensen zie die op straat leven denk ik:‘ Wat is er waar misgegaan’ en ‘wat is er nodig om ook deze mensen een waardig bestaan te kunnen bieden?’ Hoewel de problematiek weerbarstig is moet het mogelijk zijn om het beter te doen dan nu. Ik wil niet berusten; ook omdat het mogelijk moet zijn om sparrend met mensen zonder (t)huis, helpers en bestuurders creatieve wegen en oplossingen te vinden die mensen daadwerkelijk een (t)huis kunnen bieden. Ik wil graag mijn creativiteit en ervaring inzetten om er aan bij te dragen dat in een welvarend land als Nederland iedereen ‘naar huis’ kan, naar een plek kan gaan waar hij/zij zich veilig en thuis voelt.”

Bert Frings was lid van het Schakelteam personen met verward gedrag en lid van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs. Leen van Dijke is voorzitter van de Stroomversnelling, een vereniging die ernaar streeft dat iedere woningeigenaar in Nederland kan kiezen voor een mooie, comfortabele, betaalbare én duurzame woning. 

De inzet van de boegbeelden is met name gericht op de regiogemeenten, maar ook de zogeheten centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De in ‘Een (t)huis, een toekomst’ opgenomen doelen –zoals het uiterlijk 1 januari 2022 realiseren van 10.000 extra woonplekken mét de benodigde begeleiding- moeten eind 2021 behaald zijn.  

Meer weten over wat deze boegbeelden te bieden hebben? Neem dan contact op met dp.nieuwold@minvws.nl.