Springplank stelt werk centraal en biedt perspectief

Springplank is meer dan 7,5 jaar actief in dak- en thuislozenzorg. Springplank is opgericht omdat de traditionele aanpak niet altijd het gewenste resultaat oplevert.

We hebben 600 kandidaten begeleid naar werken en wonen en financiën vaak ook. 60 tot 70 procent scores op uitstroom.

(Het logo van Iedereen onder een dak.)

VOICE-OVER: De Springplank in Eindhoven is een daklozenopvang met als uitgangspunt: eerst werk en dan de rest.
Zodat de dakloze weer snel onderdeel gaat uitmaken van de samenleving.
THIJS ERADUS: Wij beredeneren alles vanuit werk eerst en niet zorg eerst.
Dat kan ook met deze groep omdat deze mensen minder grote problemen hebben.
ARJAN VAN DER LAAK: Het werk voorop-principe, voor mij heel goed.
Ik heb daardoor weer meer regelmaat in m'n leven gekregen, een betere dagindeling en daardoor ook, voor mij tot nu toe, een veel prettiger leven.
RENATE RICHTERS: Ik zie dat de buurt daar heel goed op reageert.
Zeker ook omdat vanuit Springplank ook de filosofie is dat ze de verbinding willen maken met de buurt.
Dus zij zoeken de buurtbewoners ook op.
Zij willen ook een plek zijn waar de buurt terecht kan komen.
Het project dat ze hier op dit moment aan het uitrollen zijn om eten te koken voor de mensen die hier wonen maar ook voor kwetsbare buurtbewoners, dat vind ik wel fantastisch.
Wat wij gedaan hebben met Springplank, is een heel rekenmodel ontwikkeld waarin je eigenlijk alle problematieken die een dakloze maar kan hebben die hebben we in kaart gebracht.
Die hebben we ook in kaart gebracht ten opzichte van de gemeentelijke begroting.
Dus welke effecten heeft het als je bijvoorbeeld schulden oplost?
Welke effecten heeft het als iemand dakloos is en weer een woning heeft?
Welke effecten heeft het Zo kun je al die problemen dat zijn er misschien wel 300, 400 hebben we in de gemeentebegroting kunnen stoppen.
Zo kun je ook als gemeente kijken: welke problemen willen wij aanpakken?
Als je al die succesfactoren kunt benoemen dan kun je op elk gebied een resultaatafspraak maken.
Bij ons kost een dakloze 20.000 euro, even door de regel heen genomen en een dakloze die via de maatschappelijke opvang doorstroomt kost 60.000 tot 80.000 euro.
Als wij starten als Springplank binnen een gemeente dan hebben wij een aantal financierders klaarstaan.
Die financieren eigenlijk alle trajecten van Springplank voor.
Voor de mensen bij wie we die resultaten niet halen hoeft de gemeente dus niet te betalen.
Dat risico nemen wij en de financierders op ons.
STAATSSECRETARIS BLOKHUIS: Het kabinet wil dat we naar een ander type opvang gaan.
We hebben de maatschappelijke opvang, waarbij uitgangspunt is mensen heel lang in de opvang en af en toe stromen er mensen uit naar wonen.
Dat moet echt anders.
Opvang moet kort zijn en mensen moeten zelfstandig kunnen wonen.
Om dat mogelijk te maken, stelt het kabinet ook 200 miljoen beschikbaar dit jaar en volgend jaar, voor gemeenten om daarin te ondersteunen.
Zo'n mooi voorbeeld als hier in Eindhoven zou wat mij betreft ook als goed voorbeeld kunnen dienen voor andere gemeenten.
We hebben duidelijke stakeholders die zich verbinden aan deze doelgroep.
Zoals werkgevers die zich hard maken voor de doelgroep en de woningbouwcorporaties, andere vastgoedmogelijkheden om mensen te huisvesten.
ROBERT VAN BOLDRIK: Ik denk dat veel werkgevers het in eerste instantie zien als een ballast.
Het is toch een zorg die je erbij krijgt.
Maar ik denk echt door de betrokkenheid en de samenwerking dat het niet alleen ballast is, maar dat je ook veel plezier uit het werk kan halen.
Af en toe doe ik de deur open en dan kijk ik binnen en dan denk ik nog steeds van oh, hier heb ik het allemaal voor gedaan.
En dan voel je je gewoon prettig.
VOICE-OVER: Spreek de initiatiefnemers op onze LinkedIn-pagina of ga naar iedereenondereendak.nl.

(Het logo van Iedereen onder een dak. Beeldtekst: Spreek initiatiefnemers op linkedin.com/company/iedereenondereendak of ga naar iedereenondereendak.nl.)

Bij een ‘dak- of thuisloze‘ wordt al gauw gedacht aan een verslaafd en/of verward persoon die op straat leeft. Terwijl dat voor een groot deel niet geldt. In onze huidige samenleving is de groep dak- en thuislozen, net als de oorzaak van dak- en thuisloosheid, heel divers. Mensen kunnen door een combinatie van factoren thuisloos raken, denk bijvoorbeeld aan het stuklopen van een relatie, financiële en/of psychische problemen. Dat vraagt om een andere aanpak.

Werk staat centraal

In de aanpak van Springplank staat werk centraal. Het zogenaamde ‘Work First-principe.’ Door werk ontstaat inkomen, levensritme, eigenwaarde, netwerk en zelfstandigheid. Springplank is er voor het type dak- en thuislozen dat met de juiste handvaten vaak relatief snel weer uit de problemen kan komen. In samenwerking met woningbouwverenigingen en sociale ondernemers die cliënten een baan aanbieden, kunnen bewoners overdag gewoon aan het werk. Dit biedt perspectief en zelfvertrouwen. Kandidaten stromen zo eerder door naar een eigen woning.

Resultaten

In 7,5 jaar zijn meer dan 600 kandidaten begeleid. Dankzij het ‘Work First-principe’ hebben kandidaten binnen 6 maanden een baan en woonruimte. Na een jaar kan men uitstromen naar een zelfstandige woning.

Verder praten?

Praat mee over dit idee op onze LinkedInpagina