NuNN: Daklozen regelen opvang zelf

De NuNN (Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen) wordt uitgevoerd door beheerders en dak- en thuislozen die zich inzetten als vrijwilligers. Het bijzondere van de NuNN is dat de dak- en thuislozen die gebruikmaken van de voorziening, de opvang in eigen beheer hebben. Door zelfverantwoordelijkheid te dragen voor de locatie, zijn de gasten van betekenis voor hun lotgenoten en anderen die kwetsbaar zijn. Dit geeft hun meer eigenwaarde en een gevoel weer ergens bij te horen.

MAURICE CUSTERS: Als het gaat om de resultaten van de NuNN een bed binnen de opvang kost 24.000 euro op jaarbasis en hier kost dat 6.000 euro.

RUSTIGE MUZIEK

(Aldus Maurice Custers. Het logo van Iedereen onder een dak.)

VOICE-OVER: Bij de nachtopvang NuNN in Nijmegen beheren daklozen zelf de dagelijkse gang van zaken.
Deze verantwoordelijkheid zorgt voor een verbeterde eigenwaarde en doorstromen naar zelfstandig wonen.
MELISSA BEIJERS: De nachtopvang is ongeveer 25 jaar geleden opgericht als kraakactie eigenlijk. Dus door een groep daklozen die zoiets had van: we willen het zelf doen.
JOOST: Er werd gezegd: Dat lukt nooit.
Drugsverslaafden, alcoholisten, psychiatrische patiënten dat zootje kan niet met elkaar overeenkomen.
Nou, dat is wel gelukt.
BEIJERS: Bij de NuNN kom je binnen als gast.
Dan moet je van tien tot vijf naar buiten.
Maar je kunt je aanmelden als taakvrijwilliger.
Dat betekent dat je hier vrijwilligerswerk doet.
Dan mag je binnenblijven.
Daarop volgt dat je je kan aanmelden als beheerder.
Vanuit de beheerderswoning is het dan de bedoeling dat je uitstroomt naar een eigen woning.
Het hart van de NuNN, dat is toch wel de vergadering op dinsdag.
Daarbij zijn wij als ondersteuners aanwezig, maar ook alle bewoners.
En daarin worden ook democratische beslissingen genomen.
Mocht er iets fout zijn gegaan, mocht iemand keer op keer zijn diensten niet draaien dan wordt hij aangesproken door zijn lotgenoten, door de groep en dan kan daar een besluit uit voortkomen.
Bijvoorbeeld dat iemand de nachtopvang moet verlaten.
Het unieke van deze werkplek vind ik dat je heel erg naast de bewoner staat.
Dus naast de doelgroep die hier komt.
Ik zie ze ook echt als collega's, de vrijwilligers en beheerders.
Wij doen het dus allemaal samen.
JOOST: Het is goed dat mensen je toch op een positieve manier begeleiden.
Subtiele, sociale controle.
Ze laten je met rust tot ze merken: er is iets aan de hand.
Mensen die met elkaar wat willen en iets neerzetten met elkaar namelijk een opvang in eigen beheer.
Op het moment dat ze gaan verhuizen daar nog steeds een beroep op kunnen doen, op dat netwerk.
Dus er niet alleen voor komen te staan.
Want dat is toch vaak het grootste probleem wanneer mensen die dakloos zijn geweest weer op zichzelf gaan wonen.
Dus wat dat betreft, spreken we hier meer van een beweging die ook terugval helpt voorkomen.
VOICE-OVER: Spreek de initiatiefnemers op onze LinkedIn-pagina of ga naar iedereenondereendak.nl.

(Het logo van Iedereen onder een dak. Beeldtekst: Spreek initiatiefnemers op linkedin.com/company/iedereenondereendak of ga naar iedereenondereendak.nl.)

Binnen de NuNN is een carrière mogelijk van gast tot taakvrijwilliger en uiteindelijk tot beheerder. Als gast van de nachtopvang kunnen dak- en thuislozen tussen 17.00 uur ’s avonds en 10.00 uur de volgende ochtend de nacht doorbrengen, daarna gaan zij weer de straat op. De organisatie van de nachtopvang is in handen van de taakvrijwilligers en beheerders. Taakvrijwilligers assisteren beheerders bij het uitvoeren van corveediensten en beheerderstaken.
 

Effecten voor gemeenten

Voor de gemeente is de NuNN een belangrijke aanvulling op het reguliere aanbod voor daklozen. Hiermee wordt de diversiteit aan opvang in Nijmegen vergroot. Tegelijkertijd sluit het uitgangspunt van zelfbeheer en resocialisatie nauw aan bij het Wmo-beleid: de focus op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van mensen en het versterken van iemands eigen kracht. Het feit dat de NuNN in principe altijd vol zit, maakt de behoefte aan een dergelijke voorziening duidelijk.
 

Effecten voor gasten

Het werken binnen de NuNN brengt voor de gasten structuur met zich mee. Zelfbeheer doet een beroep op de persoonlijke kwaliteiten. Gasten worden uitgenodigd hun ervaringsdeskundigheid op een positieve manier in te zetten, ten gunste van zichzelf en van andere gasten. Binnen het zelfbeheer kun je oude, vaak vergeten vaardigheden weer oppikken.  Zelfbeheer versterkt het gevoel van eigenwaarde, het gevoel ergens bij te horen, bij een groep, bij Nijmegen.
 

Meer inspiratie?

Ga naar onze LinkedIn-pagina