Credohuis: jongeren krijgen weer een thuis

De liefdevolle opvang van thuisloze jongvolwassenen in het Maastrichtse Credohuis krijgt met steun van Provincie Limburg navolging in andere Limburgse steden. Er komen de komende jaren ook opvanghuizen in Kerkrade, Sittard-Geleen, Roermond en Venlo.
Het idee van Credohuis is om dak- en thuisloze jongeren niet alleen een dak boven hun hoofd te geven, maar vooral ook een familiegevoel. Staatssecretaris Paul Blokhuis bezocht de jongerenopvang en sprak met de gemeente in bredere zin over de inrichting van hun maatschappelijke opvang.

Familie

Het Credohuis is een initiatief van de christelijke Credo Foundation. Het Credohuis is een gezinsvervangend thuis waar maximaal zes jongvolwassenen (tussen 18 en 24 jaar) wonen met twee begeleiders. Gedurende zes tot twaalf maanden kunnen de jongeren aan zichzelf werken en hun talenten ontwikkelen. Daarna stromen ze weer uit naar een eigen woning. Mede-oprichter en initiatiefnemer is Eric Casters: “Het Credohuis is eigenlijk een familie. Wat de jongeren hier vinden is liefde, tijd en aandacht, waarbij we hen bijstaan over alle leefgebieden heen.” Hij beseft dat de organisatie lang niet alle dak- of thuisloze jongvolwassenen kan opvangen. Alleen al Maastricht telt naar schatting meer dan 200 zwerfjongeren. De meesten staan nergens ingeschreven.

Zelfvertrouwen en dromen

Staatsecretaris Blokhuis: “Jongeren die in het Credohuis verblijven vertelden mij dat ze zich daar echt thuis voelen, dat ze weer zelfvertrouwen krijgen en kunnen werken aan talenten en dromen voor de toekomst. Dat ze met allerlei problemen op elk moment bij de begeleiders terecht kunnen, eigenlijk net zoals in een normale gezinssituatie. En ook nadat zij zijn uitgestroomd naar een eigen woning, kunnen zijn er met problemen nog altijd terecht. Dat is te danken aan de liefdevolle aandacht, positieve benadering en het vertrouwen dat zij jongeren hier geven. Heel mooi om te zien tot wat voor resultaten dit leidt: 80% stroomt uit naar een eigen woning waar zij weer op eigen benen kunnen staan.”

Maatschappelijke betrokkenheid

Het Credohuis is een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking: verschillende lokale bedrijven helpen vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid mee. Uitzendbureau Wiertz Company levert bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage aan de zelfredzaamheid van Credo-jongeren en ondersteunt met coaching en jobs. Eric Casters: “We geloven niet in dagbesteding, maar in talentontwikkeling."

In dit filmpje vertellen bewoners en begeleiders er meer over:

*Muziek speelt*

Beeldtekst: Credohuis Maastricht.

Paul Blokhuis – Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
Ja, we zijn hier vandaag bij het Credohuis in Maastricht.
Dat is gewoon in een woonwijk, opvang van zes jongeren in een huis, in een gezinssetting.
Dat dient een paar doelen; jongeren opvangen, laten zien dat ze gezien worden en ook eigenlijk met het doel om weer uit te stromen naar een zelfstandige plek in de samenleving.
En ja, dat sluit naadloos aan bij wat we vanuit VWS willen.

Eric Casters – Mede-oprichter en initiatiefnemer:
Welkom allemaal op deze ‘family time’, ook al staat er glas tussen ons in, we willen echt graag ‘family time’ hebben en met elkaar delen.
Het Credohuis is eigenlijk een familie, een gezinsvervangend huis waar jongeren zichzelf mogen zijn en waarin ze gedurende 9 tot 12 maanden aan zichzelf kunnen werken en kunnen ontpoppen en tevoorschijn komen in al dat talent dat ze hebben.
Waarom we het gestart zijn was eigenlijk: maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
Wat kunnen wij nou betekenen voor iemand om ons heen?

Rodey – Bewoner Credohuis.
Op de vorige groepen waar ik heb gezeten zat je met in totaal misschien 20, bijna 30 man met vier begeleiders die daar rondlopen.
Dan heb je per huis dat daar was één begeleider op dat moment.
Daar was je eigenlijk meer een nummer en hier zit je met maximaal zes anderen in huis.

Mark – Bewoner Credohuis:
Met alles helpen ze.
Als ik ergens problemen mee heb of als ik ergens mee zit kan ik altijd bij hen terecht.

Monique Casters – Mede-oprichter en initiatiefnemer:
Jongeren weten dat, al ben je het huis uit, als er shit is of je hebt een terugval, kun je hier altijd terecht.
Ik bedoel, het huis staat open, we zijn 24/7 hier en dat is wel, denk ik, dat ze als familie ervaren.

*Muziek speelt*
Monique Casters geeft Paul Blokhuis een rondleiding door het Credohuis.

Robert Housmans – Gedeputeerde sociale agenda zorg en veiligheid prov. Limburg:
Wij hebben hier zo’n goede ervaring opgedaan met de rendementen van het Credohuis dat we ook nu in deze periode een half miljoen euro gereserveerd hebben om die uitbreiding van dat Credohuis en die uitrol over de hele provincie te faciliteren van één naar vijf credohuizen in Limburg. 

*Applaus*

Roger Holtus – CEO Wiertz Company:
En wij vinden het belangrijk om het Credohuis te ondersteunen als maatschappelijk betrokken organisatie en te kijken of we de jongeren kunnen helpen aan het bouwen van hun eigen zelfredzaamheid.
Met jobs, met coaching, met inzetten van ons netwerk en dat we ook de klanten stimuleren om bij te dragen aan deze beweging.

Paul Blokhuis – Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
Dat zijn allemaal ingrediënten die ik graag in heel Nederland toegepast zie worden.
Zeker als je ziet dat, even plat gezegd, het rendement erg hoog is.
Tachtig procent van de jongeren die hier komen die worden ook zo goed geholpen dat ze op eigen benen verder kunnen.
En dat willen we toch allemaal?

Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verschijnt in beeld.
De handtekening van Paul Blokhuis verschijnt in beeld.

Wilt u meer weten? Initiatiefnemers kunt u vinden op: www.credohuis.nl

Meer inspiratie? Ga naar onze LinkedIn-pagina